+48-694-460-538
Ankieta aplikacyjna

Warunki dotacji

Warunki dotacji2021-09-13T17:33:47+02:00

Głowne warunki przystąpienia do programu

Sprawdź czy spełniasz główne warunki umożliwiające do przystąpienia do programu. Jeżeli masz wątpliwości, skontaktuj się z nami. Sprawdzimy lub podpowiemy jak możesz starać się o dofinansowanie.

Jesteś właścicielem budynku2020-11-23T18:06:00+01:00

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku który zamierzasz modernizować. W przypadku gdy jesteś współwłaścicielem, pozostali właściciele muszą wyrazić zgodę na modernizację budynku. Weryfikacja będzie następowała na podstawie Numeru Księgi Wieczystej. Przygotuj jej numer. Możesz sprawdzić treść księgi na stronie Elektronicznych Ksiąg Wieczystych

Twoje dochody w 2020r. były niższe niż 100 000zł2021-04-27T21:26:41+02:00

Dochody wnioskodawcy za 2020r. muszą wynosić poniżej 100 000zł. Najczęściej kwotę można sprawdzić na podstawie złożone PITu. Dodatkowe preferencje (podwyższone dofinansowanie) przysługują jeżeli średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1 400zł na osobę w gospodarstwie (1 960 zł gospodarstwo jednoosobowe).

W budynku znajdują się maksymalnie 2 lokale mieszkalne2020-11-23T18:06:51+01:00

Dofinansowanie jest przyznawane wyłącznie na modernizację budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Oznacza to, że w budynku mogą znajdować się maksymalnie 2 lokale mieszalne lub 1 lokal mieszkalny i 1 lokal przeznaczony na działalność (maksymalnie 30% powierzchni budynku). Można modernizować również budynki w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej, o ile stanowią one oddzielne budynku lub liczba lokali nie przekracza 2.

Kwota dofinasowania

Kwota dofinansowania

Kwota dofinansowania zależy od zakresu jaki chcesz zrealizować. Możesz połączyć dofinansowanie na kilka elementów (np. montaż nowego pieca i docieplenie ścian), ale łączna kwota dofinansowania nie może przekroczyć progu do którego się kwalifikujesz. Zobacz tabele po prawej.

Przykład:
Twoje dochody za 2020 wynosiły 60 000 zł – kwalifikujesz się do standardowego dofinansowania.

Zamierzasz wymienić stary piec węglowy na pompę ciepła oraz docieplić ściany– łączna dotacja nie może przekroczyć 25 000zł (+5000zł na fotowoltaike).

Tę kwotę możesz podzielić w następujący sposób: 13 500 dotacji na pompę ciepła (maks. 45% kosztów pompy ciepła) oraz 11 500zł na docieplenie ścian (maks. 30% kosztów docieplenia i nie więcej niż 45zł/m2 ściany)

Kliknij na tabele aby powiększyć

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od Twoich dochodów i zakresu termomodernizacji. W ramach programu przewidziano dwa poziomy dofinansowania: podstawowy oraz podwyższony. Sprawdź jaki poziom przysługuje Tobie.

1.

Poziom podstawowy

Dochód roczny do 100 000 zł (wg. PIT za 2020r.)

2.

Poziom podwyższony

Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:
a) 1564 zł (2189 zł w gosp. jednoosobowym)

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, przychód za 2020r. nie przekroczył 67 500 zł

Współpracujemy z najlepszymi

Go to Top